पंचायत समिती,जव्हार
जव्हार-नाशिक रोड यशवंत नगर ,
ता. जव्हार जि .पालघर महाराष्ट्र-४०१६०३