What's New

पंचायत समिती सदस्य माहिती

अ. क्र. नाव पद गट व क्रमांक राहण्याचा पत्ता भ्रमणध्वनी
1 मा.श्रीम.विजया दैनात लहारे सभापती साकुर -53 मु.चौक, (जंगलपाडा), पो.जामसर, ता.जव्हार जि.पालघर 7796355335
2 मा.श्री.दिलिप परशुराम पाडवी उप-सभापती कोरतड - 47 मु कोरतड-पाडवीपाडा,पोस्ट साखरशेत,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 7507699317
3 मा.श्री.सुरेश बाबु कोरडा पं.स.सदस्य न्याहाळे - 50 मु नांगरमोडा, पोस्ट-न्याहाळे बु,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 9209264937
4 मा.श्री.अजित शिवराम गायकवाड पं.स.सदस्य सारसून 49 मु शिवाजी नगर,पोस्ट कोगदा,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 7773982717
5 मा.श्री.चंद्रकांत रमा रंधा पं.स.सदस्य कौलाळे -५४ मु टोकरखांड ,पोस्ट झाप ,तालुका - जव्हार, जिल्हा-पालघर 8329610145
6 मा.श्रीम.ज्योती नरेश बुधर पं.स.सदस्य वावर- 48 मु वावर (चिकाडीपाडा),पोस्ट-जामसर,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 9370225498
7 मा.श्रीम.मंगला दिलिप कान्हात पं.स.सदस्य कासटवाडी -52 मु आकरे,पोस्ट-कर्हे,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 7620679514
8 मा. श्रीम.मिरा सुभाष गावित पं.स.सदस्य पिंपळशेत - 51 मु पिंपळशेत,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 9260011383
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -