What's New

पंचायत समिती सदस्य माहिती

अ. क्र. नाव पद गट व क्रमांक राहण्याचा पत्ता भ्रमणध्वनी
1 श्री.सुरेश बाबु कोरडा सभापती - - 9209264937
2 श्री.चंद्रकांत रामा रंधा उप-सभापती - - 8329610145
3 श्री.दिलिप परशुराम पाडवी पं.स.सदस्य - - 7507699317
4 श्री.अजित शिवराम गायकवाड पं.स.सदस्य - - 7773982717
5 श्रीम.विजया दैनात लहारे पं.स.सदस्या - - 7796355335
6 श्रीम.ज्योती नरेश बुधर पं.स.सदस्या - - 9370225498
7 श्रीम.मंगला दिलिप कान्हात पं.स.सदस्या - - 7620679514
8 श्रीम.मिरा सुभाष गावित पं.स.सदस्या - - 9260011383
9 - - - - -
10 - - - - -