What's New

पंचायत समिती सदस्य माहिती

अ. क्र. नाव पद गट व क्रमांक राहण्याचा पत्ता भ्रमणध्वनी
1 श्री.सुरेश बाबु कोरडा सभापती न्याहाळे बु मु नांगरमोडा, पोस्ट-न्याहाळे बु,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 9209264937
2 श्री.चंद्रकांत रामा रंधा उप-सभापती कौलाळे मु टोकरखांड पोस्ट झाप,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 8329610145
3 श्री.दिलिप परशुराम पाडवी पं.स.सदस्य कोरतड मु कोरतड-पाडवीपाडा,पोस्ट साखरशेत,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 7507699317
4 श्री.अजित शिवराम गायकवाड पं.स.सदस्य सारसून मु शिवाजी नगर,पोस्ट कोगदा,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 7773982717
5 श्रीम.विजया दैनात लहारे पं.स.सदस्या साकुर मु चौक(जंगलपाडा,)पोस्ट-वाळवंडा,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 7796355335
6 श्रीम.ज्योती नरेश बुधर पं.स.सदस्या वावर मु वावर(चिकाडीपाडा),पोस्ट-जामसर,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 9370225498
7 श्रीम.मंगला दिलिप कान्हात पं.स.सदस्या आकरे मु आकरे,पोस्ट-कर्हे,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 7620679514
8 श्रीम.मिरा सुभाष गावित पं.स.सदस्या पिंपळशेत मु पिंपळशेत,तालुका जव्हार ,जिल्हा पालघर 9260011383
9 - - - - -
10 - - - - -